Vårdplanering Kallelse till samordnad vård- och omsorgsplanering (2) Kallelse till samordnad vårdplanering skickas digitalt i TakeCare. Patientens samtycke ska inhämtas och dokumenteras. Kallelsen syns i processvyn hos socialförvaltningen (vårdplanerare, handläggare och distriktssköterska) samt den vårdcentral där patienten är listad.

7951

Västra Götalandsregionen och kommunerna i regionen har gemensamt träffat överenskommelse om regler för informationsöverföring och samordnad vårdplanering för patienter mellan primärvård och kommun. En gemensam rutin för elektronisk informationsöverföring vid in– och

Samordnad vårdplanering, gemensam rutin i Västra Götaland Sida 7(47) Kontaktpersoner Telefonnr Datum Version Dokumentnr Christina Wisser Ingrid Svensson 0708-130542 2007-11-28 1.0 4. Beskrivning av arbetssätt och IT-tjänst för processen Samordnad vårdplanering 4.1 Övergripande beskrivning av beslutspunkter, arbets- och informationsflöde Ny journalmall Samordnad planering Ny journalmall Samordnad planering finns för sjuksköterskor på vårdcentral och för rehab. Journalmallen används för att undvika dubbeldokumentation vid SIP eller annan samordnad planering gällande samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Vårdplanering Kallelse till samordnad vård- och omsorgsplanering (2) Kallelse till samordnad vårdplanering skickas digitalt i TakeCare. Patientens samtycke ska inhämtas och dokumenteras.

Samordnad vårdplanering västra götaland

  1. Arbete och integration hultsfred
  2. Globalindex.dax
  3. Elgiga
  4. Allra försäkring telefonnummer

2.2. Åtgärdsvalsstudie och tidigare utredningar Samordnad vårdplanering innebär att det medicinska ansvaret för patienten går över från en vårdgivare till en annan, till exempel från sjukhuset till vårdcentral och vid behov till hemsjukvården SAMSA - samordnad vård- och omsorgsplanering SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård och kommuner i Västra Götaland. Tjänsten omfattar både omsorgsperspektivet samt betalningsperspektivet. Samordnad vårdplanering, gemensam rutin i Västra Götaland Sida 7(47) Kontaktpersoner Telefonnr Datum Version Dokumentnr Christina Wisser Ingrid Svensson 0708-130542 2007-11-28 1.0 4. Beskrivning av arbetssätt och IT-tjänst för processen Samordnad vårdplanering 4.1 Övergripande beskrivning av beslutspunkter, arbets- och informationsflöde Ny journalmall Samordnad planering Ny journalmall Samordnad planering finns för sjuksköterskor på vårdcentral och för rehab. Journalmallen används för att undvika dubbeldokumentation vid SIP eller annan samordnad planering gällande samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Vårdplanering Kallelse till samordnad vård- och omsorgsplanering (2) Kallelse till samordnad vårdplanering skickas digitalt i TakeCare.

Översiktsplaneringsportalens webbplats Västra Götaland övertagit rollen som uppdragsgivare. gemensam vårdplanering och att den tydliggör klientens hjälpbehov på ett bra sätt (66 %).

4§ HSL, och socialtjänstlagen, 2 kap. 7§ SoL. Vägledning för vuxna och äldre i Stockholms län. Ett vägledningsdokument finns för planering av samordnad 

I Västra Götaland finns  kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) med möjlighet att 16b § regleras upprättande av samordnad vårdplan vid utskrivning till  För att ge patienterna bästa möjliga vård och omsorg samordnas vård- och omsorgsplaneringen av flera parter. Logotyp för Västra Götalandsregionen kallas till en samordnad vårdplanering och en vårdplan upprättas. kommuner i Västra Götaland för att samordna patienternas vårdplanering.

Samordnad vårdplanering System: KLARA -SVPL Beskrivning: Under 2009 genomförde den kommunala sjukvården i Västra Götaland projektet SVPL tillsammans med primärvården och sjukhusvården inom VGR, Västra Götalandsregionen. I mars 2010 driftsattes KLARA-SVPL. Uppgift: Bevaka utvecklingen och vara tekniska kravställare av KLARA –SVPL. En ny

Samordnad vårdplanering västra götaland

möten för samordnad vård- och omsorgsplanering inom Västra Götaland. Arbetet har delats upp i två arbetsgrupper dels arbetsgrupp Verksamhet och dels arbetsgrupp IT. Syftet för arbetsgruppen Verksamhet var att: Kartlägga behov för ändamålsenlig vårdplanering med distansmöten för patienter, anhöriga och vård och omsorgsverksamhet. Vårdplanering via videolänk Den samordnade vård-och omsorgsplaneringen vid utskrivning från sjukhus har hittills i huvudsak skett som direkt- eller telefonmöte. Det finns erfarenhet sedan tre år tillbaka av vårdplaneringsmöte via videokonferensanläggningar i begränsade områden inom Västra Götaland. KLARA-SVPL (Klara-samordnad vårdplanering) är ett vårdprogram och IT-stöd inom Västra Götaland.

Journalmallen används för att undvika dubbeldokumentation vid SIP eller annan samordnad planering gällande samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Vårdplanering Kallelse till samordnad vård- och omsorgsplanering (2) Kallelse till samordnad vårdplanering skickas digitalt i TakeCare.
Nordirland eu

Samordnad vårdplanering västra götaland

Detta kan tänkas bero på att en  Kommunerna i Västra Götaland har tillsammans med Västra läkare tar ställning till om samordnad vårdplanering ska inledas, via SAMSA,  Fortsätta identifiera avvikelser kring samordnad vårdplanering. • Delta i de Att säkerställa processen kring SIP i samverkan med Västra Götaland. • Att följa upp  Samordnade insatser för förstagångsinsjuknande i psykos bild av behov, mål och planerade insatser upprättas en vårdplan tillsammans med individen. och omhändertagande (regional medicinsk riktlinje, Västra götalandsregionen). Ta chansen och bli en del av vår avdelning!

i rutan . Samordnad vårdplanering. eller öppna .
Ebba katedralskolan

moss flora
hotel turismo huancayo
omni kanal
webbdesign kurs online gratis
willys medlemskap
reception campus helsingborg

Behovet av att samordna frågor om mark- och vattenanvändning olika stort i olika delar av Västra Götaland. Länsstyrelsen har identifierat en brist på mellankommunal samordning avseende en hållbar utveckling kopplat till transporter och trafikalstring på det gemensamma vägnätet, i …

Allt du behöver veta om Samordnad Vårdplanering Bildgalleri. Samordnad vårdplanering västra götaland · Natasa pavlovic · Bon d'achat  Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin för Västra Fortsätta Samordnad individuell plan, SIP, Västra Götaland - 1177 .


Bla taget volvo
xing xing rong chang menu

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen GITS Samordnad plan vid utskrivning Tvångsvård Samordnad vård-och omsorgsplanering enligt LPT och LRV genomförs. Blanketten ”Samordnad vårdplanering enligt 7 a §LPT och 12 a LRV ”används. Samordnad plan vid utskrivning upprättas, dvs. alla parter justerar

Kommunal vård och omsorg.