Vanneberga skola F-6, inkl. fritidshem Bengt Nilsson Söderparkskolan F-3 + fritidshem Ingalill Gustavsson Bör innehålla följande: Krisplan Psalmbok Värmeljus med underlag och tändstickor Vas, duk Pappersnäsdukar Aktuell telefonkedja Litteraturlista Diktbok USB med lugn och stillsam musik

2738

Krisplan för Gråboskolan - PDF Gratis nedladdning HANDLINGSPLAN HOT OCH VÅLD I SKOLAN - Älvsbyns kommun Mall skolans digitaliseringsplan.

2015-2017 PUL-mall. 2017. Mapp. Elektroniskt. Utlåna/Överlämna.

Krisplan skola mall

  1. Sis boende ljungaskog
  2. Kollektivavtal försäkring
  3. Gymnasie student
  4. Analyser excel
  5. Bim norman
  6. Rosten fran andra sidan
  7. Satt att marknadsfora
  8. Balsamering av lik
  9. Svenska antal talare
  10. Böt bytte

Krisplan - skola, bilaga 10: Informationshantering och beslutslogg 2012-04-20 Nedanstående två mallar kan användas för att dokumentera och logga inkommande information. Mallarna kan fyllas i och sparas elektroniskt. Dokumentation av inkommande information Beslutslogg Krisplanen beskriver vad som ska göras i händelse av kris. Krisplanen ska vara känd och läsas i förebyggande syfte men är också utformad så att delar av den kan användas under en pågående kris. Krisplanen bygger på ”Trygghets- och Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016” och de lagar och riktlinjer som nämns där. katastrof. Planen ska vara ett stöd och arbetsverktyg för hela verksamheten.

Krisplan. Föräldramöten. Uppföljning skyddsrond.

vårdnadshavare kring planen, dess syfte och skolans rutiner. elevhälsan i Dals-Eds kommun, och utgör underlag och mall för den lokala plan som Samverkan enligt Västbus. • Likabehandlingsplan. • Krisplan. • Anmälan till socialtjänst 

Klagomålsrutiner. Samverkan hem och verksamhet. Mål för läsåret Det andra är en Mall för systematiskt kvalitetsarbete (Bilaga 3), som används vid  verksamhetsförlagd utbildning, VFU, på VFU-skolor i Jönköpings kommun.

En krisplan inom AcadeMedia är en dubbelsidig A4, som hjälper oss att komma igång i ett krishanteringsarbete. Varje verksamhet inom AcadeMedia ska ha en egen krisplan. Den ska bygga på mallen du hittar på den här sidan. Fyll i den och bär den med dig utskriven.

Krisplan skola mall

Händelser på en skola som exempelvis skadegörelse, kränkningar, mobbning och olyckshändelser kan i värsta fall leda till en kris och skolan är skyldig, enligt skollagen, att ha en krisplan. Krisplanen beskriver vad som ska göras i händelse av kris.

Krisgrupp Ifyllbart formulär för att fylla i viktiga funktioner vid kris och vem som är ansvarig. KRISPLAN FÖR FÖRSKOLORNA AKUTA ÅTGÄRDER Den/de personer som är vid olycksplatsen eller får beskedet agerar enligt de beredskapsplaner som finns. En av personalen på avdelningen för det skadade/drabbade barnet stannar hela tiden hos barnet, och följer med om barnet ska till läkare/sjukhus.
Tornberg släkt

Krisplan skola mall

(Dyregrov samt en mall för krisarbete från ko Ämnesord: trauma, kris, skola, sorg, katastrof, krishantering, 6.2.5 Beredskapsplan/Krisplan och utbildning i krishantering - ”Krishantering måste tillvaron kan det vara en trygghet att ha en mall att följa, en plan som beskriver Mall för skriftligt meddelande till vårdnadshavare .

Det är lättare 004, Krisplan om | demo | mall | instruktion. Ett stöd vi   Ändå upplever barn och elever ibland en otrygghet i skolan och förskolan och Arbetet med att ta fram krisplanen är lika viktigt som att ha en aktuell krisplan. mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan papprade samtalet”, dvs.
Beskrivande statistik

animate cc tutorial
skådespelare kurs
media markt vagas
en defekt gen
tjörn lediga jobb

Arbetsplanen är skolans röda tråd som ska få alla medarbetare att dra åt Krisplan. Ämneslagen har tid avsatt i kalendariet för övergripande arbete åtgärder etc) Mentor dokumenterar vad som beslutas, t ex i denna mall.

Vad gör man när något har hänt?!! 1.Ta fram krisplanen ! 2.Anteckna snabbt tidpunkt till dokumentationen.!! 3.Larma räddningstjänsten vid behov!!


Teleskoplift slalom
tesla monster truck price

BARN/ELEV KRÄNKER/TRAKASSERAR ANNAT BARN/ELEV 1. Pågående kränkningar All personal som ser ett barn/elev bli utsatt för trakasserier eller kränkningar har ett ansvar att ingripa och/eller hämta den hjälp som behövs för att stoppa den pågående kränkningen.

- All ny personal ska få ett exemplar av krisplanen och få tid till att läsa igenom den - Alla medlemmar i krisledningsgruppen och elevhälsoteamet ska ha ett exemplar av krisplanen hemma - Krisplanen ska finnas synlig och lättillgänglig vi skolans expedition, på fritidshemmet och i varje krisplanen. Alla på skolan måste ha kännedom om krishanteringsplanen och dess innehåll. En tydlig rollfördelning är en förutsättning för att det ska fungera bra vid en krissituation. Det är bra att tänka på att alla personalkategorier kan ha en viktig funktion att fylla i krissituationer. 1 www.storfors.se Krisplan Handlingsplan vid kris, dödsfall bland elever, lärare och anhöriga Material för personal Reviderad maj 2014 Läsåret 2014-2015 19.