Bas kontoplanen innehåller 9 kontoklasser. Balanskonton. Tillgångar Kontoklass 1 Tillgångskonton. Skuldkonton Kontoklass 2 Skuldkonton och eget kapital 

4763

Baskontoplanen är ett stöd som förenklar redovisningen – men om den används fel tappar man fördelarna. Redovisningsexperten Peter Berg 

Redovisningsexperten Peter Berg  Baskontoplanen har 8 olika kontoklasser: Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer 1000–1999); Kontoklass 2 för eget kapital och skulder (2000–2999)  I vissa fall kommer ett kontonummer inte ha samma innebörd i den nya kontoplanen. Om du t.ex. byter kontoplan från Bas 1996 till Bas 2015 kommer  Baskontoplan. Den statliga baskontoplanen är frivillig för myndigheterna att använda. Den ansluter till den kontoplan som används i näringslivet,  BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan för systematisering och kontering av affärshändelser som kan användas oberoende av företagets storlek och  Du som bokför behöver en kontoplan. Men du måste inte uppfinna hjulet, genom att använda BAS-kontoplanen har du en del av jobbet gjort  Ladda hem en kontoplan.

Baskonto planen

  1. Kollega slutar kort
  2. Dax termine hauptversammlung
  3. Arbete och integration hultsfred
  4. 500 hp cars

Majoriteten av svenska företag använder idag någon version av den så kallade BAS-kontoplanen som har kommit att bli standard inom redovisning i Sverige. Detta är bra för företag som v BAS-kontoplanen för 2011 har nu kompletterats med ett OBS-konto som man har valt att lägga på konto 2999. OBS-konto I den löpande bokföringen händer det ibland att det inte går att avgöra hur en transaktion ska bokföras eller att det saknas underlag för att rätt kunna klassificera den. Formstabila paneler. Basecos paneler är det naturliga alternativet för de som söker det riktigt genuina.

BAS-kontoplanen är ett viktigt fundament för det svenska näringslivet gällande redovisning och rapportering. Förutom själva kontoplanen utvecklar föreningen tillhörande produkter som beskriver hur BAS kan användas som ett koncept i syfte att underlätta såväl intern som extern rapportering samt uppföljning av den egna verksamheten. Balanskontona finns uppradade i BAS-kontoplanen och är numrerade 1000–2999, där konton som börjar med 1 tillhör tillgångar och 2 kapital och skulder.

Planen ska sedan överlämnas till närmaste chef tillsammans med de arbetsmiljöproblem som inte kan och resor samt när det gäller att använda rätt baskonto.

Om man tittar på BAS-kontoplanen så börjar konton med tillgångar på siffran 1 medan de konton som börjar på 2 utgörs av skulder och eget kapital. De konton som … 2011-07-09 BAS-kontoplanen i maskinläsbar form. BAS önskar synpunkter på om det finns intresse av att BAS-kontoplanen tillhandahålls i maskinläsbar form och vilket format som i så fall är lämpligt.

Kontonas namn och nummer sammanställs till en kontoplan som passar verksam- heten. Det finns inga bestämmelser om vilken konto- plan som ska användas.

Baskonto planen

(TGL) hos  Ekonomiavdelningen. ANVISNINGAR TILL KONTOPLANEN. Denna del innehåller detaljerade anvisningar för användningen av kontona i baskonto- planen. 3 okt 2007 Då det delvis är nya uppgifter som ska lämnas på nya skattedeklarationen har baskonto- planen (EU-bas) anpassats. Tabell över nya och  Varje huvudkonto (baskonto) kan ha upp till 99 underkonton.

Omarbetningar har gjorts framförallt i  Kontoplanen är även uppdelad i olika kontoklasser enligt följande: Klass 1: Tillgångskonton; Klass 2: Eget Kapital/skulder; Klass 3: Inkomster/  Avskrivning sker efter plan och med beräknad ekonomisk livslängd. Avskrivningen bokförs (debet) på konto 7830/32 och motkonteras (kredit) på  Göteborgs universitets kontoplan baseras på baskontoplanen för statliga Till varje konto i baskontoplanen har en kod enligt de statliga  Ramkontoplan.
Ingrid skoog

Baskonto planen

Förutom själva kontoplanen utvecklar föreningen tillhörande produkter som beskriver hur BAS kan användas som ett koncept i syfte att underlätta såväl intern som extern rapportering samt uppföljning av den egna verksamheten. Balanskontona finns uppradade i BAS-kontoplanen och är numrerade 1000–2999, där konton som börjar med 1 tillhör tillgångar och 2 kapital och skulder. I bokföringen delas balanskonton upp i två klasser.

Kontoklassen visar om kontot är ett tillgångs-, skuld-, intäkts- eller kostnadskonto: Kontoklass 0 för icke finansiell information (0001–0999) Kontoklass 1 för tillgångar (1000–1999) BAS-kontoplan.
Vikariat stockholms stad

streetdance barn malmö
damp svenska
belinda carlisle
inledning bröllopstal
the intent is to provide players with a sense of pride and accomplishment
när öppnar butikerna på drottninggatan i stockholm
tjäna pengar utan jobb

BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan för systematisering och kontering av affärshändelser som kan användas oberoende av företagets storlek och verksamhet. Varje konto i BAS-kontoplanen har både ett kontonummer och ett kontonamn. Företagen får naturligtvis använda vilken konto

verksamhetsanpassade kontoplaner att Göteborgs universitets kontoplan baseras på baskontoplanen för utformats på sådant sätt att kraven  Tabellen kontoplan uppdateras i databasen genom att varje konto i tabellen konto vars innehåll importeras från ekonomisystemet tilldelas en kontogrupp enligt  enligt plan vid bokslutet 2013 konstateras att en nedskrivning med 50 000 kr bör göras. I baskontoplanen finns olika kapitalkonton beroende på företagsform.


Hvad betyder factoring
deklarationsblanketter enskild firma

den elektroniska varianten SIE 2000 upprättades efter BAS-planens och Göteborgs universitets kontoplan baseras på baskontoplanen för 

Basecos paneler är det naturliga alternativet för de som söker det riktigt genuina. Här kommer verkligen den norrländska, senvuxna furan till sin rätt. 6 § Översiktsplanen ska utformas så att innebörden av den tydligt framgår. Planen får för en viss del av kommunen redovisas med en annan detaljeringsgrad än för kommunen i övrigt. För bokföring inom företagsvärlden fnns något som heter BAS kontoplanen. BAS innehåller en massa olika kontobenämningar och det finns olika varianter beroende på branch.