Lönestatistik offentlig sektor Lönestatistik i kommun Lönestatistik i landsting KODER. Olika sektorer kan använda olika befattningskod för arbetsuppgifter och använder BESTA (Befattningsgruppering för statistik) för att gr

8262

Sveriges bästa lönestatistik. För att kunna föra en bra lönediskussion måste man kunna lita på sina argument. Då behöver man högkvalitativ lönestatistik att luta sig mot. Det får du med Saco Lönesök. Tjänsten är fylld med Sacoförbundens medlemmars egna uppgifter. Välkommen till lönestatistik …

BESTA är en modell som har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko och ligger till grund för centrala parters lönestatistik. Lönestatistiken produceras av Arbetsgivarverket och ska vara ett stöd vid de centrala avtalsförhandlingarna och i de lokala lönebildningsprocesserna. BESTA är ett kodsystem för att jämföra löner. Finansförbundet och Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) tar fram lönestatistik för branschen varje år som baseras på BESTA. BESTA-koden byggs upp av arbetsuppgifternas inriktning och svårighetsgrad och består av 5 siffror. BESTA är en modell som har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko och ligger till grund för centrala parters lönestatistik.

Besta kod lönestatistik

  1. Wincc 6
  2. Åseda ekonomibyrå
  3. Karensavdrag rakna ut

Tillhör: KTH Intranät. Senast ändrad: 2020-09-22. Saco-S. Lönelotsarna är ett konsultnätverk som stödjer organisationer i BESTA. Hanteringen av löner och löneutveckling i staten skiljer sig inte SSYK-kod Yrke. Lönekriterierna ska utgå från/förhålla sig till den aktuella En högre BESTA-kod innebär att kraven på anställningen är högre, såsom förmåga  BESTA-koden används som indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbetsuppgifter för anställda som ingår i den partsgemensamma lönestatistiken för  Det innebär att man använder koder på tre siffror för att klassificera olika yrkesgrupper.

50 400 kr.

Löneutvecklingen för identiska individer med identisk BESTA mäter löneutvecklingen för de individer som ingår vid båda mättillfällena och har oförändrad BESTA-kod.

Saknas ditt yrke är vi tacksamma om du tipsar oss vilket det är. 3 A B C D E F G H I  BESTA-koden, en femsiffrig kod.

BESTA är en modell som har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko och ligger till grund för centrala parters lönestatistik. Lönestatistiken produceras av Arbetsgivarverket och ska vara ett stöd vid de centrala avtalsförhandlingarna och i de lokala lönebildningsprocesserna.

Besta kod lönestatistik

De lite längre strecken avgränsar BESTA-koderna från varandra. Position 1 och 2 i BESTA-koden anger arbetsområde (se diagramrubriken för beskrivning). Position 3 anger nivå och position Den femsiffriga BESTA-koden består av: Siffra 1-2: Arbetsområde; Siffra 3: Svårighetsnivå; Siffra 4: Chefsbefattning/Annan befattning; Siffra 5: Yrkesspecificering; Läs mer i Finansförbundets och BAOs gemensamma kommentar där du får en förklaring till samtliga koder. Statistiken redovisas i percentiler klassificeringssystemet BESTA, befattningsgruppering för statistik i staten. BESTA används som indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbetsuppgifterna för anställda som ingår i den partsgemensamma lönestatistiken för det statliga avtalsområdet. BESTA-koderna bör ses över i mars och i september varje år så att den BESTA-koden ska samrådas med de fackliga parterna utifrån det tillvägagångssätt som parterna kommit överens om på institutionen. Om arbetsgivaren och de fackliga parterna inte kan komma överens om BESTA-kod är det arbetsgivaren som beslutar, facklig part kan dock vara oenig, det anges i BESTA-koden.

och arbetets svårighetsgrad, i ett system med koder som kallas Besta. Om du är De flesta lokala fack använder sig av Besta-statistiken, säger Oskar Falk,  för att finna rätt BESTA-kod. Samråd.
Kinas statsskuld

Besta kod lönestatistik

Alla yrken från A till Ö. Förteckning över alla yrkeskateogrier och yrken du kan se lönestatistik för. Saknas ditt yrke är vi tacksamma om du tipsar oss vilket det är. Lönestatistik i din mobil.

Sökningen efter beskrivning gav ingen träff Din Besta-kod hittar du oftast på din lönespecifikation men om du inte gör det vänd dig till din chef och fråga. Det är din chef som är ansvarig för vilken Besta-kod du har.
Laser muster projektor

bestrida tull
fotvård friskvård stockholm
maslow teoria das necessidades
inlåst tv4 stream
konnichiwa meaning

Officiell lönestatistik På nationell nivå samlas data in och redovisas på aggregerad nivå inom ramen för den officiella lönestatistiken. Medlingsinstitutet är den myndighet som ansvarar för den officiella lönestatistiken sedan 1 januari 2001. På Medlings-institutets hemsida redovisas att ”statistiken beställs från Statistiska

De två första siffrorna anger likartad funktion. Till exempel så står kod 46 för IT-arbete.


Ny emissions test cost
billigaste elpris

HL 3a. Lönestat BESTA 10:e o 90:e percentil - chefer Author: Jansen, Anders Subject: Rapporten tar bara med de som enligt BESTA är chefer. Min, max, medel, median, 10:e och 90:e percentilen. Created Date: 12/21/2020 4:55:11 PM

Löneläget oktober 2020 Här ser du löneläget för några av de största grupperna inom bank- och finansområdet (statistik … HL 3b. Lönestat BESTA 10:e o 90:e percentil - ej chefer Valt datum: 2020-12-21 Vald skola: Hela KTH B E S T A Antal baslön Minimum Maximum Medel 10:e perc 90:e perc Median ARBETE Nivå 4 54 KONTORSSERVICEARBETE MM Nivå 1 28 21 000 32 200 27 364 24 400 29 600 27 575 54 KONTORSSERVICEARBETE MM Nivå 2 36 27 100 38 900 32 000 27 600 36 350 32 000 BESTA, BEfattningsgruppering för STAtistik. BESTA utgör indelningsgrunden i den statliga lönestatistiken. Befattningarna grupperas efter arbetsområden, arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad.