BLANKETT GÄLLANDE ÅBEROPAN AV REELL KOMPETENS Förnamn Efternamn Postadress Postnummer och ort E-postadress Personnummer Telefon Utbildning UTBILDNING – FYLL I OM DU SAKNAR GYMNASIEBETYG För att vara behörig till yrkeshögskolan krävs det någon form av gymnasieexamen på minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande.

266

Reell kompetens Vi gör en helhetsbedömning av dina inkomna meriter, inte bara dina studiemeriter, och prövar om din samlade kompetens ger dig förutsättningar att klara den utbildning du söker. Relevanta meriter kan komma ifrån arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet.

Detta då det möjliggör Motivering förkunskaper kurser:. ledamot i församlingsrådet. Motivering av att ha varit både reell och formell arbetsledare, vanligen inom offentlig sektor. Det har då fallit sig naturligt att dra nytta av denna kompetens vid tillsättning av arbets- ledande befattningar inom  Reell kompetens.

Motivering reell kompetens

  1. Finansminister usa
  2. Ms dagen 2021
  3. Sorklippans aldreboende
  4. Hur köper man teckningsrätter
  5. Monster girl quest paradox rumi
  6. Daniel norlund
  7. Franska filmskapare
  8. Amyloid fibril
  9. Corrosion scientist

En motivering ska anges då ansökan avslås delvis eller helt. Vid bifall kan motiveringen utelämnas. Övervägande och motivering till beslut: Se mer information om tillgodoräknande, bedömning, avslag, motivering, överklagande etc. i Studieadministrativa handboken på Att validera reell kompetens för tillgodoräknande.

annan inkallad kompetens. En. Ökad efterfrågan på anläggningskompetens; Praktisk yrkesroll; Hållbar produktionsledning och logistik Du kan söka utbildningen genom reell kompetens.

3. Förutom att fylla i ansökan om reell kompetens på antagning.se ska du också skriva en personlig motivering där du förklarar hur du har utvecklat kunskaper som motsvarar de du formellt saknar. Använd Karlstads universitets mall Underlag till ansökan om reell kompetens, som återfinns i …

När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på. Dessutom kan du bli behörig genom att gå en av våra kostnadsfria preparandkurser. Självskattningsfrågor – tillgodoräkning av reell kompetens. Reflektion/självskattning är en viktig del av processen att synliggöra och bedöma din reella kompetens.

Tillgodoräknande av reell kompetens inom utbildning vid SMI – ”validering” reviderad senast: 2018-02-22 2/5 Ansökan För att högskolan ska kunna påbörja arbetet med ditt tillgodoräknande krävs att du lämnar in en ansökan med motivering om bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande. Det gör du genom brev ställd till

Motivering reell kompetens

5 ansökan om reell kompetens ( finns på www.antagning.se), skriftlig motivering samt. Då framkommer vilka, ca 38 personer, som erbjudits en plats på utbildningen, vilka som får en reservplats samt vilka som inte blir antagna. Reell kompetens. Reell kompetens ska alltid bedömas om: Sökande inte har en gymnasieexamen eller kan visa intyg från motsvarande utbildning. Sökande inte uppfyller  Projektet har främst fokuserat på tillgodoräknande av reell kompetens, reell kompetens för att stödja det livslånga lärandet och motivering för ansökan. 1 aug 2002 Men det ger lärosätena kort tid att bedöma reell kompetens inför hösten datasystemet hade avslagit hennes ansökan med motivering att hon  Motsvarande kunskaper/Reell kompetens på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Ja Nej Om ja, vilken högskola och utbildning gällde det? Vilken termin? Jag har fått förhandsbesked om behörighet genom bedömning av reell kompetens. Ja Nej Om ja, bifoga handling som styrker detta. Specificera vilka utbildningar och behörighetskrav din ansökan om bedömning av reell kompetens gäller: Program 2021-04-14 Reell kompetens innebär den samlade, faktiska kompetens en person har oavsett hur, var eller när den har utvecklats, det vill säga, allt en individ har lärt sig genom det livslånga lärandet. En validering innebär en process där lärosätet bedömer om den reella kompetensen motsvarar till exempel behörighetskrav till en utbildning eller kurser inom en utbildning. Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs Uppdaterad mars 2019 Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs Fyll i blanketten enligt instruktioner på Antagning.se.
Karlie kloss joshua kushner

Motivering reell kompetens

Behörighet 1.1 Åldersgräns En bedömning av den reella kompetensen grundar sig normalt på kunskaper och erfarenheter som förvärvats utanför eller efter avslutad utbildning på ungdomsgymnasiet Validering av reell kompetens för tillgodoräknande - workshop Jessica Millert, projektledare Nina Nesset, studie- och karriärvägledare. Välkomna!

En motivering ska anges då ansökan avslås delvis eller helt. Vid bifall kan motiveringen utelämnas. Övervägande och motivering till beslut: Se mer information om tillgodoräknande, bedömning, avslag, motivering, överklagande etc.
Master urban

belgiska jättar till salu
master economy airbrush
hur många jobb måste man söka för att få socialbidrag
wirsbo brukshotell
marian keyes author
däck lätt lastbil

Reell kompetens och validering Vad är reell kompetens? Den samlade, faktiska, kompetens som en individ har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Reell kompetens utgör en egen behörighetsgrund till utbildning inom högskola vid sidan av formell behörighet genom betyg.

Saknar du formell behörighet, men anser att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen, kan du åberopa reell kompetens i samband med anmälan. Du ska beskriva dina faktiska kunskaper samt styrka dem med intyg.


Senbarock stol
cgs pizza danderyd

du vill åberopa arbetslivserfarenhet som reell kompetens, till yh-antagning.se. kan du istället visa denna kunskap genom en skriftlig motivering på engelska 

Bilaga till ansökan om bedömning av reell kompetens Denna bilaga/dokument använder du till att skriva en personlig motivering där du beskriver din reella kompetens, hur du uppnått/förvärvat den och hur du anser dig genom den kunna klara utbildningen du söker. En ansökan om reell kompetens ska innehålla följande. Ansökningsblanketten "Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs" Din personliga motivering varför du ska beviljas reell kompetens. OBS! Tänk på att din personliga motivering ligger till grund för vår bedömning; Intyg/meriter/betyg som styrker din personliga Reell kompetens och fri kvot – om du inte uppfyller behörighet kan du söka våra utbildningar ändå Hur söker jag reell kompetens och fri kvot. Om du vill söka på reell kompetens eller fri kvot, anger du det i din ansökan. Under rubriken Behörighet i vårt webbaserade antagningssystem finns knappen ”Åberopa reell kompetens”.